بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

ادامه مطلب...

محل برگزاری بیستمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ایران هلث از مصلی تهران به محل دایمی نمایشگاه‌های تهران انتقال یافت.

ادامه مطلب...

 بیستمین دوره نمایشگاه بین المللی

برگزاری بیستمین دوره نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی (ایران هلث) در محل مصلی بزرگ تهران از تاریخ 25 لغایت 28 اردیبشهت ماه 1396

ادامه مطلب...

آخرین اطلاعیه ایران هلث

موضوع: بیستمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

ادامه مطلب...

شانزدهمین نمایشگاه ایران هلث2013

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث از 28 لغایت 31 اردیبهشت ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار شد.

ادامه مطلب...