برگزاری بیستمین دوره نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی (ایران هلث) در محل مصلی بزرگ تهران از تاریخ 25 لغایت 28 اردیبشهت ماه 1396
شرکت صنعت سلامت نیوساد تنها مجری نمایشگاه بین المللی ایران هلث با همکاری گروه موسسین خود انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، داندانپزشکی و آزمایشگاهی، اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی، اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران، اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران و انجمن مهندسی پزشکی تجهیزات پزشکی ایران با مجوز رسمی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیستمین دوره نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی (ایران هلث) را در محل مصلی بزرگ تهران از تاریخ 25 لغایت 28 اردیبشهت ماه 1396 برگزار می نماید.