دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی مشهدبه زودی برگزار خواهد شد.
دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی ،دندانپزشکی،آزمایشگاهی،دارویی،طب ورزشی و صنایع سلامت ازهفتم لغایت دهم آذر ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های مشهد برگزار خواهد شد،آرمان جاوید سلمان حضور شما را درسالن ابوسعید و غرفه 38 گرامی می دارد.