پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث (ایران مد- ایران لب) با حضور آرمان جاوید سلمان از 28 لغایت 31 اردیبهشت ماه سال جاری بر گزار خواهد شد.
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث ـ ایران مِد ـ ایران لب (تجهیـزات پزشکی ، دندانپزشکی  ، آزمایشگاهی ، صنایع دارویی و خدمات سلامت)  از 28 لغایت 31 اردیبهشت ماه 1391 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می گـردد.این نمایشگاه بزرگترین نمایشگاه تجهیزات پزشکی ایران محسوب می شود که با به نمایش گذاشتن جدیدترین محصولات تجهیزات پزشکی و صنایع مرتبط و وابسته، بستر مناسبی برای انتقال فناوری های روز به داخل کشور، ایجاد فرصتهای جدید تجاری در میان  تولید کنندگان ـ خریداران و ارائه کنندگان خدمات و معرفی فرصتهای جدید سرمایه گذاری جهت فعالین اقتصادی می باشد.


آرمان جاوید سلمان حضور شما را در پانزدهمین نمایشگاه بین الملللی ایران هلث گرامی می دارد.