فرم استخدام

نام*
ورودی نامعتبر

نام خانوادگی*
ورودی نامعتبر

نام پدر*
ورودی نامعتبر

تاریخ تولد*
ورودی نامعتبر

شماره شناسنامه*
ورودی نامعتبر

کد ملی*
ورودی نامعتبر

تلفن*
ورودی نامعتبر

آدرس*
ورودی نامعتبر

وضعیت نظام وظیفه
Invalid Input

علت معافیت
Invalid Input

وضعیت تاهل*
ورودی نامعتبر

تعداد فرزند
Invalid Input

تحصیلات*
ورودی نامعتبر

مدارک فنی و حرفه ای
Invalid Input

سابقه بیمه
Invalid Input

وسیله نقلیه برای حاضر شدن در محل کار را دارید
Invalid Input

با کدام یک از مشاغل زیر آشنایی دارید:
جوشکاری co2*
ورودی نامعتبر

میزان سابقه کار*
ورودی نامعتبر

جوشکاری برق*
ورودی نامعتبر

میزان سابقه کار*
ورودی نامعتبر

جوشکاری آرگون*
ورودی نامعتبر

میزان سابقه کار*
ورودی نامعتبر

تراشکاری*
ورودی نامعتبر

میزان سابقه کار*
ورودی نامعتبر

پرس ضربه ای *
ورودی نامعتبر

میزان سابقه کار*
ورودی نامعتبر

پرس هیدرولیک *
ورودی نامعتبر

میزان سابقه کار*
ورودی نامعتبر

برش لوله پروفیل *
ورودی نامعتبر

میزان سابقه کار*
ورودی نامعتبر

دریل ستونی *
ورودی نامعتبر

میزان سابقه کار*
ورودی نامعتبر

تیز کردن مته *
ورودی نامعتبر

میزان سابقه کار*
ورودی نامعتبر

خواندن کولیس و متر
Invalid Input

میزان سابقه کار*
ورودی نامعتبر

مونتاژ کاری *
ورودی نامعتبر

میزان سابقه کار*
ورودی نامعتبر

رنگ الکترواستاتیک *
ورودی نامعتبر

میزان سابقه کار*
ورودی نامعتبر

تودوزی و روکش زنی *
ورودی نامعتبر

میزان سابقه کار*
ورودی نامعتبر

وضعیت اشتغال*
ورودی نامعتبر

آیا توانایی انجام کار به صورت آزمایشی را دارید؟
Invalid Input

سوابق کاری*
ورودی نامعتبر

آخرین کار و حرفه ای که در آن مشغول بوده اید را بنویسید*
ورودی نامعتبر

علت ترک کار*
ورودی نامعتبر

کد امنیتی*
کد امنیتی
خطا