دهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات پزشکی اصفهان با حضور آرمان جاوید سلمان به زودی برگزار خواهد شد.
دهمین نمایشگاه صنایع و تجهیزات پزشکی،دندان پزشکی،آزمایشگاهی ،صنایع دارویی و توانبخشی به زودی و از تاریخ18 لغایت 21 مهر ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های استان اصفهان واقع در پل تاریخی شهرستان برگزار خواهد بود و آرمان جاوید سلمانافتخار میزبانی شما بازدید کنندگان محترم را در شهر زیبا و تاریخی اصفهان خواهد داشت.


آرمان جاوید سلمان حضور شما بازدید کنندگان عزیز را گرامی می دارد