چهاردهمین نمایشگاه صنایع و تجهیزات پزشکی اصفهان در 02 الی 05 بهمن  ماه 1398 برگزار میگردد.

ادامه مطلب...

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

ادامه مطلب...

محل برگزاری بیستمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ایران هلث از مصلی تهران به محل دایمی نمایشگاه‌های تهران انتقال یافت.

ادامه مطلب...

 بیستمین دوره نمایشگاه بین المللی

برگزاری بیستمین دوره نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی (ایران هلث) در محل مصلی بزرگ تهران از تاریخ 25 لغایت 28 اردیبشهت ماه 1396

ادامه مطلب...